-------

مقايسه اثر بخشي روش تدري فعال و سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع راهنمائي آموزش و پرورش فريدن

سازمان مديريت و پژوهش و برنامه ريزي استان اصفهان

مديريت آموزش و پژوهش

 

مقايسه اثر بخشي روش تدري فعال و سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع راهنمائي  آموزش و پرورش فريدن در سال تحصيلي 84-  83

 

استـاد راهنـما : سـيد  شـهرام اسـدي

دانـشجـو : اكـرم سليمانـي

امروز دانش‌آموزان براي ورود به عصر دانايي و و روبرو شدن با تحولات مستمر بايد به طور فرآينده‌اي مهارتهاي تفكر انتقادي وخلاق را براي تصميم گيري مناسب و حل مسائل پيچيده جامعه فراگيرند . دانش‌آموزان بايد به مهارتهاي پژوهش و حل مسئله مجهز شوند و روحيه جستجوگري را در خود تقويت كنند .

براي تربيت شهرونداني كه داراي تفكر منطقي و نقاد و داراي درك اجتماعي ، سياسي عميق باشند ، آموزش مهارتهاي تفكر و يادگيري از طريق روشهاي ياددهي يادگيري فرآيند مدار ( فعال ) ضروري به نظر مي‌رسد . اين ضرورتي است كه دنياي امروز با آينده‌اي كه پيش رو دارد ، بايد براي آن برنامه ريزي كند . چاره اساسي براي رسيدن به اهداف ، تغيير بنيادي در روشها‌ي آموزش و يادگيري در مدارس است . لذا روش‌هاي تدريس فعال كه بتواند فعاليتهاي فراگيران را تقويت و يادگيري را به يك جريان دو سويه تبديل كند ، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. حاصل روشهاي فعال تدريس ، يادگيري موثر اكتشافي است كه دانش ‌آموزان با راهنمايي معلم و مربي به آن دست مي‌يابند . اما متاسفانه در اغلب كلاسها ، معلم مي‌كوشد اطلاعاتي را در دهن دانش‌آموز انبار كند . روشن است كه نتيجه چنين عملكردي صرفاً تقويت حافظه است و خلاقيت ، نوآوري و هنر و ذوق مورد غفلت واقع مي‌شود . معلمي كه روشهاي سنتي و غير فعال را به كار مي‌برد ، فراگيران حالت انفعالي دارد و در امر يادگيري و آموزش مشاركت ندارد . در نتيجه ماندگاري اين يادگيري كم است و فراگيران براي آن ارزش قائل نخواهند شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر ۱۳۸۴ساعت 20:40  توسط شهرام اسدي   | 

هنردردوره ي عمومي-سيد شهرام اسدي

          در مورد خط بسيار مي‏توان نوشت از ثيشروان معروف و استادان بزركٌ و نامي كه در نشر و ترويج خط قدم و قلم برداشته يا در تحسين و استواري و اكمال آن سعي بليغ‏كرده‏اند از آغاز تا كنون سخن بسيار كٌفته شده است و آتْار كٌرانبهايي از خود بيادكٌار كٌذاشته‏اند خط كوفي يا نسخ ناقص از دوران ثيش از اسلام به زمان ظهور اسلام رسيده‏بود و عده‏اي انكٌشت شمار بدان خط مي‏نوشتند و در دسترس عموم نبوده وقتي ثيامبر خود ركن عمده انتشار خط سواد در ميان قبايل عرب كٌرديد از اسيران جنكٌي در جنكٌ بدر بجاي فديه‏شان مقرر شد كه هر كدام ده نفر را كتابت و نوشتن بياموزند و بدين صورت خط در ميان اعراب رايج كٌشت . ثيامبر فرموده : » قيدوا العلم بالكتابه «

          در عصر خاندان عباسي هنر خط در بغداد از نيكويي و زيبايي منظر بر خطوط ديكٌر شهرها رجحان يافت و نوابغ خط ئون ابوعلي‏محمدبن‏مقله و علي بن هلال و ياقوت مستعصمي در اين شهر ظهور نمودند . سلاطين و وزراء و امرا و بزركٌان اسلامي بويؤه ايراني ، در رواج و انتشار اين هنر ² خط ² سهم بسزايي داشته و عده بسياري از آنان انواع خطوط معمول را خوب و استادانه مي‏نوشتند مانند : عضد الدوله ديلمي - قابوس بن وشمكٌير - نظام الملك - خواجه نصير الدين طوسي و ...

          شاهـــان و شاهزادكٌان تيمـوري متْل شاهرخ - تيمور و بايسنقر ميرزا و ... هنرمند بودند و اهل هنر را تشويق كرده‏اند ثادشاهان و شاهزادكٌان صفوري بويؤه شاه اسمعيل اول و فرزندان او از خوشنويسان بر جسته بوده‏اند ثادشاهان و بسياري از امرا و شاهزادكٌان قاجار نيز توجه خاص به اين فن داشته و به آن رواج و رونق تازه بخشيده‏اند .

فتحعلي شاه - محمد شاه و ناصر الدين شاه از اين هنر طرفداري و هنرمندان را تشويق نموده‏اند و در عصر آنان خوشنويسي رونقي بسزا يافته است . ئنانئه كٌفته اند محمد شاه قاجار خط نستعليق را  نيكو مي‏نوشته است كه آتْار او در كتابخانه ملي تهران كٌواه بر اين مدعا است . هم اكنون نيز در عصر حاضر توجه خاصي به اين هنر مبذول داشته‏اند و به ترويج و آموزش آن بويؤه خط نستعليق  همت كٌماشته‏اند  . (فضاإلي ، 50 )

 

 

 

 

 

 

 

هـدف از تدريــس هنـر در مـدارس :

در مورد هدف از تدريس هنر در مدارس ميتوان موارد زير را بر شمرد ‏:

1- شناخت و ثرورش استعدادهاي هنري دانش آموزان و فراهم ساختن زمينه مناسب براي رشد و شكوفايي اين استعدادها .

2- ايجاد مهارت و تقويت آن

3- تربيت دقت در دانش آموزان

4- ايجاد اعتماد به نفس

5- آشنايي تدريجي دانش آموزان با ميراتْ غني و با ارزش فرهنكٌي ايران اسلامي

6- ايجاد زمينه‏هـاي مناســب براي استفاده از اوقات فراغت و داشتن سركٌرميهاي سالم

7- ايجاد زمينه براي رسيدن به نوآوري ، ابداع و خود كفاإـي

8- آشنايي با اصول و فنون زيبا شناسي

 

لـزوم برنامه‏ريــزي هنــري :

          با توجه به اهميت هنر در ايجاد زمينه‏هاي سازنده ولزوم تربيت افراد كه بتوانند با دقت ، باريك بيني و بصيرت مساإل و مشكلات جامعه را بررسي كرده و راههاي ئاره را با توجه به زمينه هنرهاي سنتي ، منطقه‏اي و فرهنكٌي بيابند ، كاملا ضروري بنظر ميرسد . آموزش هنر ، آموزش ذوقها و ابتكار است و زمينه را براي اختراعات فرد آماده‏مي‏كند . بنابر اين با توجه به شرايط ، بايد از همان سالهاي اوليه ، زمينه خلاقيت و ابتكار را در كودكان تقويت كنيم  . ( براتي ، 1367 )

زيبــانويسي از ديدكٌاه قرآن و احاديتْ :

          خط و خوشنويسي يكي از اصيل ترين هنرهاي اسلامي بشمار ميرود . دين اسلام نيز توجه خاصي به قلم و خط دارد و همين توجه سبب شده كه هيئ امت و ملتي متْل ملت اسلام توجه خاص و عنايتي مخصوص به خط ثيدا نكرد خداوند در قرآن مجيد به قلم و به آنئه مي‏نويسد سوكٌند ياد فرموده است »  ن والقلم و ما يسطرون «

          رسول اكرم مي‏فرمايند : هر كه » بسم الله الرحمن الرحيم « را به خطي خوش بنويسد به بهشت داخل ميشود . و حضرت علي فرموده‏اند ‏: » خط خوب براي فقير مال - براي غني جمال و براي حكيم كمال است « .  ( ميرزايي ، 78  )

 

مراتب و درجــات خط :

بطور اطلاق خط داراي سه صفت است كه با سه صفت :

          1- رسايي و آسان خواني 2- آسان نويسي 3- زيبايي منظر » ميتوان تمام خطوط را سنجيد و درجه بندي كرد « .

          از ميان تمام خطوط اسلامي امروزه سه خط نسخ و نستعليق و شكسته را ميتوانيم ملاك و ميزان درجات ساير خطوط قرار دهيم زيرا خط نسخ از لحاظ رسايي و سهولت خواندن و خط شكسته از نظر سهولت و آسان نوشتن و خط نستعليق از صفت زيبايي منظر در درجه اول مي‏باشد . ( فضاإلي ، 50 )

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر ۱۳۸۴ساعت 20:5  توسط شهرام اسدي   |